Dàn đề 20/6/2020 chuẩn bất bại ✅ bất tử, dễ trúng tại TOPSoiCau

Dàn đề chuẩn bất bại ✅ bất tử, tỷ lệ ăn cực cao tại TOPSoiCau. Soi cầu dàn đề đánh hàng ngày, dan đề xổ số miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 20/6/2020 chuẩn xác nhất.

Soi cầu XSMB để lấy số đẹp nhanh nhất hôm nay.

Dàn đề XSMB, dàn đề chuẩn, dàn đề bất bại tại TOPSoiCau
Dàn đề XSMB, dàn đề chuẩn, dàn đề bất bại tại TOPSoiCau

Dàn đề TOPSoiCau cực chuẩn

Lựa chọn dàn đề anh em muốn đánh, dàn càng nhiều số thì tỷ lệ trúng càng cao. Đương nhiên là lãi ít hơn so với dàn ít số rồi.

Hướng dẫn: Click, nhấp 2 lần vào dãy số để sao chép dàn đề

Dàn đề 10 số ngày 20 tháng 6 năm 2020

73,74,75,76,77,91,92,93,94,95

Dàn đề 20 số ngày 20 tháng 6 năm 2020

20,21,22,28,29,30,31,37,38,39,73,74,75,76,77,91,92,93,94,95

Dàn đề 25 số ngày 20 tháng 6 năm 2020

20,21,22,28,29,30,31,37,38,39,55,56,57,58,59,73,74,75,76,77,91,92,93,94,95

Dàn đề 36 số ngày 20 tháng 6 năm 2020

20,21,22,25,28,29,30,31,34,37,38,39,40,43,46,47,48,49,52,55,56,57,58,59,70,73,74,75,76,77,91,92,93,94,95,98

Dàn đề 38 số ngày 20 tháng 6 năm 2020

20,21,22,25,28,29,30,31,34,37,38,39,40,43,46,47,48,49,52,55,56,57,58,59,70,71,73,74,75,76,77,91,92,93,94,95,98,99

Dàn đề 50 số ngày 20 tháng 6 năm 2020

10,11,12,13,16,19,20,21,22,25,28,29,30,31,34,37,38,39,40,43,46,47,48,49,52,55,56,57,58,59,61,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,91,92,93,94,95,98,99

Dàn đề 56 số ngày 20 tháng 6 năm 2020

10,11,12,13,16,17,19,20,21,22,25,26,28,29,30,31,34,35,37,38,39,40,43,44,46,47,48,49,52,53,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,91,92,93,94,95,98,99

Dàn đề 64 số ngày 20 tháng 6 năm 2020

10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,42,43,44,46,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,79,91,92,93,94,95,97,98,99

Dàn đề 72 số ngày 20 tháng 6 năm 2020

10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,90,91,92,93,94,95,97,98,99

Dàn đề 80 số ngày 20 tháng 6 năm 2020

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

Phân tích chi tiết dàn đề chuẩn tại TOPSoiCau

Dàn đề 10 số

Dàn đề 20 số

Dàn đề 25 số

Dàn đề 36 số

Dàn đề 38 số

Dàn đề 50 số

Dàn đề 56 số

Dàn đề 64 số

Dàn đề 72 số

Dàn đề 80 số

Xem KQXS nhanh nhất tại: XSMBXSMTXSMN