XSMB 30 ngày - Sổ kết quả Xổ số miền Bắc 1 tháng - KQXSMB 30 ngày

XSMB Thứ 6, Sổ xố miền Bắc 29/09/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

1ZP 3ZP 4ZP 5ZP 6ZP 7ZP 9ZP 18ZP
ĐB07044
188675
245097 40581
345021 76164 14457 24067 57789 44804
47218 1041 6089 3633
58752 2066 9926 1433 2605 2330
6109 055 432
779 88 59 19

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 5, Xổ số miền Bắc ngày 28/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội

1ZQ 2ZQ 3ZQ 6ZQ 11ZQ 15ZQ
ĐB11698
177996
244386 48900
350556 02023 73169 91188 39404 88068
42092 6143 0736 5575
59078 8697 7078 5622 3662 5048
6924 443 417
761 16 20 84

SXMB Thứ 4, Xổ số MB ngày 27/09/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh

1ZR 7ZR 9ZR 10ZR 13ZR 15ZR
ĐB93447
171106
267705 00384
367673 22611 18030 35885 62710 86306
47621 1221 9671 5497
52608 8234 3524 0541 6323 6518
6043 466 205
756 28 22 74

KQXSMB Thứ 3, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/09/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh

4ZS 6ZS 9ZS 10ZS 12ZS 15ZS
ĐB45236
133099
292248 85832
319963 86594 04650 57903 51103 34001
49605 8174 8695 3932
51100 9835 6748 3452 5816 9380
6003 883 109
734 77 84 81

XSMB Thứ 2, Xổ số MB 25/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội

2ZT 3ZT 6ZT 7ZT 11ZT 14ZT
ĐB68779
171548
282470 84221
303065 37527 36975 08761 59916 52871
49605 6005 9627 8751
52897 5156 0016 2707 3603 9705
6665 493 022
783 14 68 77

SXMB Chủ Nhật, Sổ xố miền Bắc ngày 24/09/2023 mở thưởng tại Thái Bình

6ZU 7ZU 9ZU 10ZU 12ZU 13ZU
ĐB62778
120839
229228 65528
322314 73466 17819 70905 97087 67176
48299 1202 0788 8971
55759 0216 3733 2360 8984 1505
6067 617 701
740 44 30 51

KQXSMB Thứ 7, KQXS miền Bắc ngày 23/09/2023 mở thưởng tại Nam Định

1ZV 3ZV 4ZV 8ZV 12ZV 13ZV
ĐB76922
199878
260050 42231
370197 24029 17888 42024 71288 33727
45488 9596 2292 3714
59571 7953 2680 0653 6341 3334
6075 832 375
792 42 40 10

XSMB Thứ 6, XSTD 22/09/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

3ZX 6ZX 7ZX 8ZX 12ZX 15ZX
ĐB22714
166480
236490 79715
356683 54921 79449 80550 24952 86607
48307 1435 0484 0941
51863 0675 5349 9969 1503 4197
6826 983 510
780 00 67 31

XSMB Thứ 5, Sổ xố miền Bắc 21/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội

2ZY 6ZY 7ZY 9ZY 12ZY 13ZY
ĐB52566
134841
251527 93225
311728 25151 80780 49217 55120 57854
40466 4980 0563 6846
56189 5380 9292 6703 4758 9247
6104 794 694
764 63 21 91

XSMB Thứ 4, Sổ số miền Bắc 20/09/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh

5YA 8YA 9YA 10YA 13YA 14YA
ĐB40303
110239
254210 50718
343807 58233 34307 28734 80115 71208
45730 3813 6767 5531
50634 0364 2201 3711 5086 0814
6393 729 536
722 23 91 75

SXMB Thứ 3, XS MB 19/09/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh

1YB 2YB 5YB 6YB 10YB 11YB
ĐB50925
175781
295072 45895
341571 89042 12852 47456 00818 62562
48894 5615 3165 5278
51942 7055 3612 4780 5138 3630
6212 766 598
741 28 85 40

SXMB Thứ 2, XS MB 18/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội

4YC 6YC 7YC 9YC 11YC 13YC
ĐB43104
128261
294697 54948
394817 46842 80937 93431 84038 68623
49898 3566 9576 3523
52967 8407 0472 8087 2142 0254
6564 906 826
792 19 52 44

Sổ xố miền Bắc Chủ Nhật, Xổ số MB 17/09/2023 mở thưởng tại Thái Bình

2YD 5YD 7YD 12YD 13YD 15YD
ĐB22365
180585
251233 18206
396019 28041 33335 84405 47766 56983
40662 9764 3649 9731
59034 3966 3093 1775 7898 1925
6266 316 572
797 50 53 24

XSND Thứ 7, Xổ số Thủ Đô 16/09/2023 mở thưởng tại Nam Định

1YE 5YE 8YE 10YE 12YE 15YE
ĐB11724
198298
219917 53982
309894 85689 21669 68513 50670 77330
41580 7154 6751 2983
57989 0174 4014 8953 5493 8885
6459 607 700
795 97 40 99

XSMBac Thứ 6, Xổ số kiến thiết miền Bắc 15/09/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

1YF 3YF 7YF 8YF 10YF 13YF 14YF 19YF
ĐB13720
108293
239853 99463
340902 18299 67472 71197 09602 98672
46266 7877 7531 1382
58533 8041 0107 1775 2242 9568
6692 139 713
700 90 14 61

Sổ số miền Bắc Thứ 5, Xổ số MB 14/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội

2YG 3YG 5YG 8YG 10YG 14YG
ĐB59722
139954
282710 03209
378624 32001 43234 62757 70781 81883
48076 8791 9056 0768
56452 1096 3635 6305 6223 8703
6457 589 380
792 33 70 38

Sổ số miền Bắc Thứ 4, XSKTMB 13/09/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh

1YH 2YH 4YH 9YH 13YH 15YH
ĐB56650
137406
250515 25911
341234 89462 16592 53472 18697 36227
43240 6790 0262 3750
53676 9266 7549 9781 1704 3680
6405 446 442
749 45 59 21

XSMB Thứ 3, Sổ xố miền Bắc 12/09/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh

1YK 3YK 4YK 5YK 7YK 11YK
ĐB73132
107023
220680 11439
390823 34894 66864 31763 56916 32737
47532 1372 5554 4557
59339 3954 0197 9470 3478 3924
6827 958 726
703 31 52 10

XSMB Thứ 2, Xổ số miền Bắc ngày 11/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội

1YL 2YL 10YL 12YL 14YL 15YL
ĐB63768
107404
276409 96941
336081 69640 53912 46658 14279 54968
45802 8956 7809 3074
50262 5994 3823 7323 3169 7052
6598 735 736
793 87 75 00

SXMB Chủ Nhật, Xổ số MB ngày 10/09/2023 mở thưởng tại Thái Bình

3YM 4YM 7YM 9YM 10YM 12YM
ĐB35902
131314
295602 40508
388800 91768 96669 72035 32840 02228
47304 9775 0393 2766
59414 1229 3791 2810 9720 9332
6840 864 219
740 66 26 22

KQXSMB Thứ 7, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09/09/2023 mở thưởng tại Nam Định

4YN 5YN 8YN 10YN 12YN 14YN
ĐB35252
116451
269969 18026
368810 96008 18951 03293 30814 22188
43595 6413 8291 8579
54729 1428 1299 1711 8069 5240
6046 773 149
751 81 69 78

XSMB Thứ 6, Xổ số MB 08/09/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

2YP 4YP 6YP 8YP 9YP 10YP
ĐB13676
124740
256012 32207
350515 81421 34783 31017 30582 37899
43520 0313 6597 2690
55491 7633 7787 7739 0294 9275
6594 073 755
725 94 51 23

SXMB Thứ 5, Sổ xố miền Bắc ngày 07/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội

1YQ 4YQ 9YQ 13YQ 14YQ 15YQ
ĐB49956
186503
230149 91295
379898 88109 48412 53869 38343 84577
47509 5019 9362 1933
50559 2748 4246 4497 3950 1919
6057 038 963
748 12 14 78

KQXSMB Thứ 4, KQXS miền Bắc ngày 06/09/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh

1YR 3YR 5YR 7YR 8YR 15YR
ĐB15269
198469
258959 81886
332925 78517 82116 72574 29546 87724
41861 3124 4876 0278
58305 8781 9304 5924 8293 4248
6989 746 484
795 32 01 30

XSMB Thứ 3, XSTD 05/09/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh

1YS 6YS 8YS 10YS 13YS 14YS
ĐB06367
175549
237897 86396
321049 38393 71943 84506 00776 95951
40309 1286 8450 4114
59424 1746 2855 0197 4572 4922
6912 992 842
772 44 38 96

XSMB Thứ 2, Sổ xố miền Bắc 04/09/2023 mở thưởng tại Hà Nội

1YT 10YT 11YT 13YT 14YT 15YT
ĐB08811
137863
287846 28711
318824 07874 25822 50186 66056 41908
43781 1650 3560 7411
53315 3628 8407 0132 3485 5123
6490 255 462
743 36 25 53

XSMB Chủ Nhật, Sổ số miền Bắc 03/09/2023 mở thưởng tại Thái Bình

3YU 7YU 10YU 11YU 12YU 13YU
ĐB31186
104843
291474 14263
371382 56092 53921 86765 79000 44950
46310 9597 4434 5220
58407 8811 5408 5120 4332 2064
6058 233 028
736 10 13 21

SXMB Thứ 7, XS MB 02/09/2023 mở thưởng tại Nam Định

3YV 6YV 8YV 10YV 13YV 15YV
ĐB06380
198000
299597 53685
334586 78688 64779 57124 13835 11414
45991 0633 8196 3616
59491 9707 7686 3397 8542 6448
6325 892 195
709 36 54 76

SXMB Thứ 6, XS MB 01/09/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

1YX 4YX 8YX 11YX 14YX 15YX
ĐB61379
179008
207854 80318
348527 90784 13121 89610 34437 47431
47099 6773 7723 6743
54050 1687 2692 4187 1868 4573
6559 179 626
743 54 36 09

Sổ xố miền Bắc Thứ 5, Xổ số MB 31/08/2023 mở thưởng tại Hà Nội

2YZ 7YZ 9YZ 13YZ 14YZ 15YZ
ĐB73040
149951
245966 86381
341593 00092 86954 84340 47439 63862
42848 7645 3439 0211
51304 4480 3555 3946 5126 3834
6166 251 788
752 05 29 62

XSBN Thứ 4, Xổ số Thủ Đô 30/08/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh

2XA 3XA 4XA 9XA 10XA 11XA 14XA 17XA
ĐB76551
115711
212428 67802
334939 72484 06815 67171 03982 08356
47737 0624 4241 6756
58203 1352 5226 3071 4097 1274
6709 496 393
700 27 68 72

THÔNG TIN SỔ KẾT QUẢ XSMB 30 NGÀY LIÊN TIẾP - KQXSMB TRONG 1 THÁNG

XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số miền Bắc trong vòng 30 lần quay gần nhất, được Xoso.com.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.

Thông tin về XSKT Miền Bắc

Tường thuật xổ số miền bắc

Kết quả lô tô miền bắc

Tra cứu KQXS miền bắc

XSMB hôm qua được quay thưởng vào lúc 18h15 được Xoso.com.vn cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô nhanh nhất, chính xác nhất.

Lịch mở thưởng XSKT miền bắc

Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh

Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh

Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng

Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định

Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình

- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

Cơ cấu giải thưởng XS miền Bắc

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Loại vé 10000đ:

Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

Tên giảiTiền thưởng (VNĐ)Số lượng giảiTổng giá trị giải thưởng (VNĐ)Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
G. Đặc biệt200,000,000153,000,000,00020,000 lần
Giải nhất20,000,000153,000,000,0002,000 lần
Giải nhì5,000,00030150,000,000500 lần
Giải ba2,000,00090180,000,000200 lần
Giải tư400,000600240,000,00040 lần
Giải năm200,000900180,000,00020 lần
Giải sáu100,0004500450,000,00010 lần
Giải bảy40,000600002,400,000,0004 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XSMB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)

len dau
X