Thống kê đầu, đuôi lô tô

Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gửi 8136

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đầu 0 6.67% (2)0 9.75% (79)
Đầu 1 10% (3)1 10.12% (82)
Đầu 2 3.33% (1)2 12.1% (98)
Đầu 3 13.33% (4)3 8.52% (69)
Đầu 4 13.33% (4)4 8.89% (72)
Đầu 5 6.67% (2)5 10.49% (85)
Đầu 6 20% (6)6 9.75% (79)
Đầu 7 16.67% (5)7 9.51% (77)
Đầu 8 6.67% (2)8 9.88% (80)
Đầu 9 3.33% (1)9 10.99% (89)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB

Đặc biệtLần xuất hiệnLotoLần xuất hiện
Đuôi 0 3.33% (1)0 9.75% (79)
Đuôi 1 3.33% (1)1 10% (81)
Đuôi 2 13.33% (4)2 11.23% (91)
Đuôi 3 6.67% (2)3 10.62% (86)
Đuôi 4 16.67% (5)4 8.27% (67)
Đuôi 5 6.67% (2)5 9.26% (75)
Đuôi 6 13.33% (4)6 8.15% (66)
Đuôi 7 6.67% (2)7 9.88% (80)
Đuôi 8 3.33% (1)8 7.78% (63)
Đuôi 9 26.67% (8)9 15.06% (122)

Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.

len dau
X